Příspěvky

Rozhovor s panem Bechným

Pan P. Trčka poskytl naší redakci rozhovor s panem Bechným…

 

Pro větší konfort čtenářů jsme rozhovor “hodili” i na naše stránky.

Zdroj: www.zasova.eu

 

Jsi jedním z iniciátorů, kteří založili Občanské sdružení Ráj Veselá. Připomeň, co vás k takovému kroku vedlo a jaké je hlavní poslání tohoto sdružení.

V roce 2004 se skupina nadšenců žijících v části obce, kde se od nepaměti říkalo v Ráji rozhodla pořádat oslavu Silvestra a novoroční přípitek na východním návrší obce zvaném Hájek. Společně s několika kamarády jsme postavili třímetrovou hranici, kterou jsme o půlnoci zapálili. Občerstvení jsme nosili pěšky v taškách a várnicích. Občany jsme o této akci informovali roznášením pozvánek a pořádali jsme je tři roky po sobě až do roku 2007. V té době se u několika z nás rodila myšlenka založit občanské sdružení a to jsme také 9.10.2007 uskutečnili. Tomu všemu předcházela celá agenda vypracování stanov, kterou nám zpracovala na základě našich požadavků právnická kancelář v Praze. Mezi tím se zrodila další myšlenka pořádat oslavu silvestra o den dříve (jsme určitě první v republice koho tato myšlenka napadla ?). Cíl a činnost sdružení spočívá především ve spojení osob se zájmem o rozvoj obce Veselá a oživení historických a kulturních tradic obce a regionu. Základ mohu ocitovat ze stanov a)pořádání dobročinných akcí, b)péče o seniory, c) pořádání kulturních a sportovních akcí, d)oživování tradic obce, e)setkávání občanů a příznivců obce, f)péče o děti a mládež, g)organizování společných setkání členů sdružení.

 

Máš za sebou pět let úspěšné práce ve sdružení ? jak vše hodnotíš a na které akce nejraději vzpomínáš?
Za těch více jak pět let práce, kdy jsem byl předsedou sdružení a dnes místopředsedou se nám podařilo mnoho dobrého. Mimo již zmiňovaný Silvestr o den dříve máme za sebou tři úspěšné ročníky Talentu Veselá, mnoho setkání s občany, členy i seniory. Vybudovali jsme kout, v kterém je ?základní kámen? z Veselského lomu s pamětní deskou, rozcestník, lavička a socha Valacha. Nedaleko stojí lípa svobody s pamětní deskou. Nejraději ale vzpomínám na výstavu prací místních lidí, která se konala v KD Veselá a měla velký ohlas. Za tři dny, po které probíhala ji navštívilo cca 600 lidí z celého okolí! Dnes je ve sdružení 144 členů, z toho 41 dětí ? 15 z nich navštěvuje dětský folklorní soubor Rájek,který vede Anna Nováková  a máme i vlastní kapelu ? Rájanku vedenou Zdeňkem Palátem.

 

Na zatím poslední velké akci jste slavnostně pokřtili prapor a  odhalili sochu Valacha. Kdo je autorem obou zmíněných děl a jak vše dopadlo?
Celá myšlenka mít vlastní sochu Valacha začala tím, že si Eda Pavlica přečetl článek o tom, jak kdosi ve Vidči udělal sochu Valacha. Zajeli jsme se tam podívat a bylo jasné, že to toho půjdeme ? budeme mít svého! Sehnali jsme odpovídající kus dřeva a oslovili Adolfa Kreisla, který se ujal realizace sochy.  Prapor měl podobný osud ? chtěli jsme svůj symbol a tak jsme se pustili do přípravy podkladů. Samotný návrh z heraldického hlediska uspořádal Zdeněk Palát a zrealizovala ho výtvarná firma z Brna. V praporu jsou zastoupeny všechny národní barvy a symbol údolí Ráje, nad kterým jsou kopečky Hájek a Rovenky a samozřejmě naše lípa svobody.
Samotný slavnostní den začal mší svatou, kde byl svěcen prapor, pak odhalení sochy Valacha za přítomnosti senátora Čunka a delegace Indiánů. Ke všemu hrála dechová hudba Zašovjanka a bylo samozřejmě i občerstvení, na kterém jsme poděkovali všem našim sponzorům, kteří nám za celých pět let jakkoli pomohli.

 

Jaké jsou plány sdružení do budoucna a na kterou nejbližší akci by jsi pozval naše spoluobčany?
Nejbližší akcí bude valná hromada sdružení s následným setkáním s důchodci ? podrobnosti na níže uvedených www stránkách. Všichni jsou srdečně zváni! Velkým snem je výstava fotografií z velké části již neexistujících domů a míst a historie obce Veselá …

 

Každé sdružení potřebuje z něčeho žít ? jak se vám daří shánět peníze a jaká je v tomto smyslu spolupráce s obcí Zašová?
Naši činnost a veškeré aktivity děláme s velkým nasazením a obětavostí členů, nicméně bez peněz to nejde. Sponzoři nám moc pomáhají, ale ubývá jich ? doba je zlá a všichni šetří. V tomto ohledu jsou na tom všechny spolky stejně. Proto jsme vděčni za každou podporu i ze strany obce.

 

Všichni Tě znají jako vynikajícího skláře ? zůstalo Ti toto povolání jako koníček dodnes?
Užívám si zaslouženého důchodu, nicméně mám vybavenou dílnu a stálé zákazníky, kteří čas od času něco potřebují a tak se k řemeslu vracím. Dělám hlavně speciální věci např. pro VŠ Báňskou, ZÚ Hradec Králové, pro místní Dezu atd. Sklářů je obecně málo a těch zkušených ještě méně ? učňovské školy jsou zrušené a nikdo se o mladou generaci sklářů nestará.

 

Určitě se shodneme na tom, že aktivity vycházející ?zespod? – tzn. z lidí jsou daleko více života schopné. Co Tě při práci s lidmi nejvíce těší a co naopak na takové práci mrzí?
Nejvíc mne na tom baví osobní setkání s lidmi, s kterými si rozumím a jsme společně schopni něco udělat, zorganizovat ? Určitě je ale ještě spousta věcí, které by se daly dělat, proto uvítáme náměty, nápady a veškeré podněty k činnosti tak, abychom mohli rozvíjet činnost našeho sdružení. Taky uvítáme i nové aktivní lidi ? třeba i jako ?konkurenci?, která je vždy zdravým hnacím motorem …

 

Jak se Ti žije v Ráji?
Nám se žije dobře ? jde hlavně o to, aby byli spokojeni občané a život na dědině byl pestrý a po všech stránkách bohatý. Nejlépe to asi vystihl P. Obr z Rožnova při svěcení rozcestníku když řekl: ?Nikdy jsem si nemyslel, že se zaživa octnu v Ráji …?

 

Autorem článku není redakce webu OS Ráj.