Příspěvky

Pozvánka na Valnou hromadu

Srdečně vás zveme na Valnou hromadu OS Ráj.

Valná hromada OS Ráj

Zveme všechny členy OS Ráj dne 26.4.2014 od 15.00 hodin do KD Veselá !

Program:

Zahájení

Schválení programu Valné hromady

Volba mandátové komise

Hodnocení uplynulého období

Finanční a revizní zpráva

Zpráva o činnosti souboru Rájek

Diskuse

Usnesení, Závěr

Setkání příznivců veselského Ráje

Občanské sdružení Ráj ve Veselé uspořádalo v sobotu 10. března v místním kulturním domě valnou hromadu.

Občanské sdružení Ráj ve Veselé uspořádalo v sobotu 10. března v místním kulturním domě valnou hromadu.

Jak informoval Spektrum Rožnovska předseda Ráje Eduard Pavlica, ze 143 členů se jednání zúčastnilo 71 občanů z Veselé. Početná základna se skládá ze 40 dětí do 18 let, 46 seniorů a 57 dospělých. Příznivci sdružení, kteří jsou z dalekého okolí, a dokonce i z ciziny, budou o výsledku jednání informováni prostřednictvím webových stránek www.rajvesela.cz.

Předseda E. Pavlica ve svém vystoupení zdůraznil, že poslání občanského sdružení Ráj je naplňováno. Mimo jiné uvedl: “Ekonomicky jsme soběstační, pracujeme s mládeží a staráme se i o seniory. Rovněž jsme splnili všechny úkoly, které jsme si pro loňský rok stanovili. Například jsme se zapojili do oslav 190. výročí veselského kostela, odhalili pamětní desku u Lípy svobody, uskutečnili druhé setkání občanů a rodáků z Veselé a 30. prosince jsme tradičně oslavili Silvestra.

Radost nám dělá také dětský soubor Rájek, který tancuje a zpívá téměř na každé veselské akci. Například při setkání důchodců děti z Rájku předvedly moc pěkné vystoupení, k němuž jim veselší muzikanti zahráli na harmoniky, flétničky a ozembúch.”

A na co se mohou občané těšit v letošním roce? Třeba na školní soutěž třetího ročníku Talent Veselá 2012. Bude 19. května a přihlášky je možné vyzvednout v základní i mateřské škole a také v Dětském domově v Zašové. V červnu se pak uskuteční oslavy založení Občanského sdružení Ráj a součástí tohoto svátku bude i slavnostní průvod.

Ráj myslí i na seniory. Jejich první setkání v letošním roce uspořádal hned po skončení sobotní valné hromady. “Těší nás vděčnost seniorů,” dodal E. Pavlica

Volba nového výboru

Volba nového výboru na Valné hromadě dne 12.3.2011

Valná hromada

Na Valné hromadě, která se konala 12.3.2011 byl schválen nový výbor, který čítá 10 členů. Jsou to Jan Bechný, Eduard Pavlica, Petr Malík, Jarmila Kubrická, Eva Rapušáková, Anna Nováková, Pavel Halašta a 3 noví členové – Marie Dořičáková, Tomáš Říha a Petr Janiš. Dále byla navržena revizní komise – Anna Palátová, Božena Skalková, Michal Vozňák. Tito navržení členové výboru i revizní komise si potom rozdělili funkce na ustavující schůzi výboru OS Ráj Veselá dne 1.4.2011.

Předseda – Eduard Pavlica
1.místopředseda – Petr Malík
2.místopředseda – Jan Bechný

Finanční referent – Jarmila Kubrická
Jednatelka – Eva Rapušáková
Kronikářka – Anna Nováková
Členové – Pavel Halašta, Marie Dořičáková, Tomáš Říha, Petr Janiš.

Děkujeme bývalému předsedovi, přejeme mu hodně zdraví a elánu v jeho další činnosti ve výboru OS Ráj Veselá. Rovněž děkujeme celému starému výboru za čtyřletou práci v OS Ráj.

Novému výboru přejeme aktivní přístup v jeho dalším působení, zdraví, pohodu, elán ať je ještě dlouho baví starat se o zábavu, společenské akce, akce pro děti a mládež i seniory. Ať se lidé ve Veselé i okolí stále dobře baví a jsou spokojeni a šťastni.